Roemenië

Peris is een dorpje op het Roemeense platteland waar de Kiekshop een project financieel mogelijk heeft gemaakt, om Roma-kinderen onderwijs te kunnen laten volgen. Alleen met goed onderwijs kunnen deze kinderen uit het isolement komen waar zij in verkeren. Zo hebben zij meer kans om zich later zelf te redden.

Hârânglab is een straatarm dorp waar een grote groep Roma’s woont onder erbarmelijke omstandigheden. De Kiekshop heeft financiële steun gegeven voor de bouw van een twintigtal stenen wooneenheden, ter vervanging van krotten. Al sinds 1998 geven wij hulp aan dit dorp.

In de Roemeense provincie Covasna ondersteunt de Kiekshop het thuiszorgproject van Diakonia. Tweemaal per jaar verzorgt de Kiekshop een transport met kleding en medicijnen naar Diakonia. Daarnaast ondersteunt de Kiekshop ook financieel.

Aan verschillende jonge ondernemers zijn leningen verstrekt om het hen mogelijk te maken een eigen bedrijfje op te zetten. Zo zijn er twee veeboeren en een jongeman met een bijenhouderij gestart met een lening van de Kiekshop.